PARKETT OG HELSE

De fleste av våre leverandører har for lengst sluttet å bruke formaldehyd og andre stoffer som kan gi avgasser fra et lagt gulv. De øvrige leverandørene har en tidfestet plan for utfasing av slike stoffer.
 

VEDLIKEHOLD AV PARKETT OG TREGULV

Parkett og tregulv bør ettersees jevnlig, og få lett vedlikehold når det trengs. Da unngår du de store og krevende operasjonene, samtidig som gulvet alltid ser nytt og fint ut.